Home

Myoglobin referensvärde

Myoglobin är ett syrebindande hemprotein som finns i cytoplasman i både hjärt- och skelettmuskulatur. Vid cellskada läcker myoglobin snabbt ut till cirkulationen. Vid hjärtinfarkt ses myoglobinstegring redan efter ca 2 timmar, maximum efter 4-12 timmar för att sedan snabbt sjunka. Efter små infarkter är nivån normaliserad efter ca 1 dygn Myoglobin är den viktigaste syrebindande molekylen i muskelvävnad.Det minskar syrekoncentrationens variation i cellen, vilket gör att den fungerar bättre.Mycket av den röda färgen hos kött kommer från myoglobin. [1]Myoglobin är ett protein som består av en enda polypeptidkedja bestående av 153 aminosyror.I mitten har det en hemgrupp, som kan binda en syremolekyl BAKGRUNDAlla tillstånd förenade med muskelinflammation kallas inflammatoriska myopatier eller myositer. I denna beteckning ingår följande åkommor: Infektiösa (inducerade av exempelvis bakterier, virus, svamp eller parasiter)Toxiska (t ex läkemedelsinducerade)Idiopatiska inflammatoriska, förmodat autoimmuna Symtomato skiljer sig ej mellan grupperna och karakteriseras av trötthet. Referensvärde i Sverige: kl 07:00 är: 200-800 nmol/ Sida 2 av 2 ACTH: Kan vara bra att testa om man har väldigt lågt morgonkortisol som jag hade tidigare. Jag har gjort det testet och det såg bra ut. Det kan ju vara bra att veta att jag har förmågan att lägga benen på rygge Myoglobin ökar snabbt men är känsligare för tillfälliga fluktuationer i diures. Molekylen är ringa proteinbunden och utsöndras snabbt i urin. Den har en halveringstid på 2-3 timmar, varför det inte är ovanligt att CK-nivåer fortsätter att vara höga trots lågt S myoglobin

Myoglobin, S- - Region Norrbotte

Myoglobin - Wikipedi

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats P - Myoglobin = kan tyda på muskelsjukdom och vissa njursjukdomar. U - Leukocyter = vita blodkroppar i urinen, kan visa på infektion i urinvägarna. vB - pCo2 = koldioxid i venöst blod. vB - pO2 = Syre i venöst blod. vB - Natrium = natrium i venöst blod. vB - Laktat = ingår i blodgaserna, vet inte riktigt vad det kan visa. O2Hb. Klinisk kemi Postadress: Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031.

Idiopatiska inflammatoriska myopatier - Internetmedici

Analyslista och provtagningsanvisningar Analyser gällande Klinisk kemi håller på att uppdateras, observera att alla analyser inte är uppdaterade, det gäller framför allt referensintervallen och vilka analyser som Klinisk kemi har i deras utbud P/S-Myoglobin (17,8 kDa) är ett syrebindande hemprotein som finns i cytosolen i både hjärt- och skelettmuskulatur. Kombinationen av liten storlek och hög intracellulär koncentration gör att myoglobin snabbt frisätts till blodcirkulationen vid cellskada Myoglobin N Na N-Acetyl Glukosaminidas N-Acetyl-5-aminofenol N-Acetylaspartat NAGA NAGLU NAGS Natrium Nebcina konc. N-etylnorhexedron N-Etylpentedron NEU1 Neurofilament light protein Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas Neutrofila granulocyter NF Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Genom ett blodprov kan man ta reda på sina nivåer av Hb i blodet. Hb ingår i de flesta blodanalyser och alltid om man undersöker sin blodstatus

 1. Blod: Testet reagerar såväl för hemoglobin (inkl. intakta erytrocyter) som för myoglobin. Positiva resultat ses vid nefritiskt syndrom, intravasal hemolys av olika orsaker, kapillär skada i urinvägarna och rabdomyolys (myoglobinuri). Leukocyter: Positivt test ses vid urinvägsinfektion samt vid inflammation i njurar och urinvägarna
 2. Här finns analyslistan och annan användbar information vid provtagning. Till exempel remisser, blanketter, patientinformation och tips och råd
 3. När läkaren diagnostiserar olika typer av hjärtsjukdom kan det bland annat göras genom att en biomedicinsk analytiker mäter s.k. markörer i patientens blod. En markör är ett ämne som finns i större mängd i samband med sjukdom. När mängden är högre än normalt är det ett tecken på sjukdom. Med högre än normal menar ja
 4. Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 120 till 155 gram per liter (g/L) för kvinnor och 130 till 170 g/L för män. Förutom hos nyfödda barn så ligger barns blodvärde något lägre än vuxnas men det varierar beroende på barnets ålder. Under en normal graviditet sjunker blodvärdena något
 5. Myoglobin (symbol Mb or MB) is an iron- and oxygen-binding protein found in the skeletal muscle tissue of vertebrates in general and in almost all mammals. Myoglobin is distantly related to hemoglobin.Compared to hemoglobin, Myoglobin has a higher affinity for oxygen and does not have cooperative-binding with oxygen like hemoglobin does. But at the core, it is an oxygen-binding protein in red.
 6. Hemoglobin (Hb) Hemoglobin brukar också kallas för blodvärde. Det är ett äggviteämne som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobinets huvudsakliga uppgift är att binda syre och transportera det till kroppens olika vävnader

På Mediahuset har vi ett enda mål - att vara världens bästa samarbetspartner. Vi är branschledande när det kommer till marknadsföring, utbildning och kommunikation inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn. Över 35 års erfarenhet och en lång rad nöjda och trogna kunder vittnar om att vi lyckas uppnå våra mål Myoglobin, a protein found in the muscle cells of animals. It functions as an oxygen-storage unit, providing oxygen to the working muscles. Diving mammals such as seals and whales are able to remain submerged for long periods because they have greater amounts of myoglobin in their muscles than other animals do.. There is a close chemical similarity between myoglobin and hemoglobin, the oxygen. Utförande laboratorium Klin kem lab Sunderbyn Gällivare Kiruna och Piteå Remiss Elektroniskt via VAS (provkod: CK) alt pappersremiss Provtagning Venblod i gelrör alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel eller trombinrör. Provhantering Centrifugeras. På en vecka hade mitt TSH stigit från 12,6-14. T4 var 12. T3 5,3 (referensvärde 3,6-7,6) + att mitt TPO (antikroppar) låg på 670 och skulle ligga på mindre än 60 enligt referensvärdet Njut! Fokusera på vad du gör just nu, och slösa inte energi på att oroa dig för det som kan hända, eller något som redan hänt Referensvärden (norm) för myoglobinkoncentration i serum: män - 22-66 mcg / l, kvinnor - 21-49 mcg / l. Myoglobin är ett pärleminnehållande kromoprotein; är en lätt kedja av myosin med en molekylvikt av 17,6 kDa

P-Myoglobin µg/L K <55; M <90 P-Troponin I ng/L K<16, M<35 P-N-terminalt pBNP . ng/L : K <50 år <150; >50 år <330 M <50 år <90; >50 år <230 fP-Glukos mmol/L 4,0-6,0 B-Hemoglobin A1c (HbA1c) mmol/mol <50 år 27 -42; >=50 år 31-46 (%) <50 år 3,6 5,0; >50 år 3,9 5,3 P-Kolesterol . mmol/L : 18-30 år 2,9-6,1; 31-50 år 3,3-6,9 Myoglobin är ett järninnehållande protein som finns i riklig mängd i muskulatur och har till uppgift att binda in syre. Vid muskelskador frigörs myoglobin i blodbanan och provet används därför för att kartlägga ev. förekomst av muskelskada Myoglobin är inte specifikt för hjärtmuskel och sin roll i diagnostik av akut kranskärlssjukdom är därför begränsad

Rhabdomyolys - Internetmedici

Analys Gammalt referensintervall (Beckmanmetod) Referensintervall fr.o.m. 2011-05-12 (Rochemetod) P-Ferritin Kvinnor 10-150 (efter menopaus 20-300 Myoglobin. ospecifikt, stiger vid Tiezte, träningsvärk m.m. stiger inom 1-2 h, kvar ca 1 dygn ; EKG för lokalisation av hjärtinfarkt. laterala avledningar är aVL, I, V5, V6 (LAD inferiora avledningar är II, aVF och III (RCA, RCX) septala avledningar är V3-V4 anteroseptala är V2-V Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället För analyser som utförs i Växjö/Ljungby finns provtagningsanvisningar och utdrag från våra metodbeskrivningar. För analyser som utförs av externa laboratorier så länkas man vidare till utförande laboratorium's provtagningsanvisningar Provtagningsanvisningar. Här finns provtagningsanvisningar inför samtliga analyser inklusive de som skickas till andra laboratorier

Nej et högt B12 värde betyder ej att du har någon blodsjukdom. Höga värden av B12 ses ofta vi vitamin intag, där innehåller B12 vitamin, kan även ber Akademiska sjukhuset har många olika roller - länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Välkommen till oss

Myoglobin i serum (rabdomyolys) Hjärtenzymmarkörer vid kolmonoxidförgiftning eller EKG-förändringar eller hjärtischemi plus CO-Hb Spara och frys ett extrarör med venblod (serum) från inkomsten för kompletterande diagnostik i oklara eller mycket allvarliga fal Polycythemia vera är en elakartad, men långsamt framskridande blodsjukdom. Polycytemi betyder blod med många celler. Vera kommer från verus = sann, äkta I musklerna binds syre till myoglobin. Kontrol¬lera vid blodbrist att denna inte beror på underskott av B6-vitamin eller zink, då järnöverskott bör undvikas. Andra brister förutom järn kan orsaka låga blodvärden t.ex. brist på vitaminerna B6, B12, folsyra, koppar eller zink Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i industrialiserade länder och svarar för cirka 30 procent av samtliga dödsfall. I Sverige uppgår antalet hjärtinfarkter till cirka 50 000 per år. Incidensen av hjärtinfarkt har dock under de senaste decennierna sjunkit för varje år myoglobin ses normalt inte fria i blodplasman (Lees et al, 2005). Postrenal proteinuri kan ha sin grund i inflammatoriska processer i urinvägarna protein/kreatininkvoten över referensvärdet. Mikroalbuminuri Mikroalbuminuri är albumin i större mängder än vad som kan betraktas som normalt.

referensvärde Beslutsgräns akut hjärtinfarkt* Troponin I Stratus CS (HIA/Akut) 3-9 h 10-20 h 5-10 dygn 0,1 µg/l 0,1 µg/l Troponin I Architect (C-lab) 3-9 h 10-20h 5-10 dygn 0,022 µg/l 0,1 µg/l CK-MB Stratus CS 3-9 h 12-20 h 2-3 dygn 3,8 µg/l Myoglobin Stratus CS 1-4 h 6-12 h 1-1½ dygn 90 µg/l (män) 55 µg/l (kvinnor Kreatinkinas är ett enzym 1. som är viktigt för muskelcellerna energiomsättning och då främst i hjärt- och skelettmuskelvävnad.. Kreatin är en kvävehaltig organisk syra som är naturligt förekommande hos ryggradsdjur och hjälper till att leverera energi till alla celler i kroppen, främst muskelceller, genom att öka bildningen av adenosintrifosfat (ATP) Troponin I (TnI) conversion to ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L. Online conversion calculator for many types of measurement units in laboratory and medicine Troponin I (TnI), Tn I, cardiac-specific troponin I, cTn

Sven V Eriksson Medicinkliniken, Danderyds sjukhus www.sjukhus.org Bakgrund: Nya, mer specifika hj rtenzymer anv nds f r diagnostik av hj rtinfarkt Det r oklart - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 3c7ade-ODkw B-MCHC, B-Mean Cell Hemoglobin Concentration Vid bedömning och karakterisering av en anemi är det värdefullt att känna till och mäta vissa egenskaper hos de röda blodkropparna, de så kallade blodkroponstanterna. En sådan är MCHC, som anger medelhemoglobinkoncentrationen i erytrocyterna. Med hjälp av denna parameter kan anemierna delas upp i normo- och hypokroma former Hemoglobin består av 4 subenheter som strukturellt mycket liknar myoglobin *. Hemoglobin är ett stort och komplext metalloprotein, som karaktäriseras av fyra globala proteinkedjor viklade runt en EME-grupp innehållande Fe2 +. För varje hemoglobinmolekyl finner vi därför fyra EME-grupper inslagna av den relativa globala proteinkedjan Jag har tagit lite blodprover och sitter och försöker förstå hur det står till med mig just nu. Jag var fastande vid provtagningen men hade tagit magnesiumtablett på kvällen annars bara vatten. Mitt kreatinin låg över ref värde vilket aldrig hänt tidigare. Jag ligger på 100 och ref är 45-90. När. Hej! Jag är gravid i v.20 och kommer precis från en träff med barnmorskan. I v.6 låg mitt järnvärde på 127, nu ligger det på 122. Hon sa att detta var ok värden, men om det har gått ner till runt 100 nästa gång (i v.24) så sa hon att jag skulle börja äta järntabletter, fick en broshyr med Niferex med kommentaren att det är dessa tabletter som gäller i så fall

Rabdomyolys - Janusinfo

Mycoplasma pneumoniae IgG Positiv >80 U/mL Gränsvärde 20-80 U/mL Negativ . 20 U/mL Mycoplasma pneumoniae IgM Positiv >1,1 Gränsvärde 0,8- 1,0 Negativ ; 0, Största delen av kroppens järn (70%) finns i hemoglobin i de röda blodkropparna, under en tiondel finns i myoglobin i musklerna och omkring en femtedel finns i reserv i vävnaderna i ferritin

Version: 1.8 Referensvärden angivna i provsvar via ..

Besvären är ofta dosrelaterade men orsakssambandet med statin bör fastställas eftersom symtom ofta även ses med placebo. Den allvarligaste formen av myopati (rhabdomyolys) ses hos cirka en av 10.000 behandlade patienter. Kontrollera CK eller myoglobin i plasma vid misstänkt myopati Start studying TentaDD. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Proteinuri hos vuxna - proteinuri, albumin, mikroglobulin, elfores, mikroalbuminuri, diabetesnefropati, njurskada, njursvikt, hjärtsvik Troponin I is a cardiac and skeletal muscle protein family.It is a part of the troponin protein complex, where it binds to actin in thin myofilaments to hold the actin-tropomyosin complex in place. Troponin I prevents myosin from binding to actin in relaxed muscle. When calcium binds to the troponin C, it causes conformational changes which lead to dislocation of troponin I. Afterwards.

One of the main roles of the kidneys in humans and other mammals is to aid in the clearance of various water-soluble molecules, including toxins, toxicants, and metabolic waste.The body excretes some of these waste molecules via urination, and the role of the kidney is to concentrate the urine, such that waste molecules can be excreted with minimal loss of water and nutrients Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster. Mononukleostest B - MPV B - Myeloblaster B - Myelocyter P - Myoglobin P - Myoglobin S - Natrium tU - Natrium B - Neutr Stavkärniga B.

Varken för låga värden om cirka 5-10 µmol/liter eller för höga värden om cirka 40-50 µmol/liter är bra. Järn används för att binda syre till blodpigmentet hemoglobin som sedan transporteras till all kroppens vävnader. Järn binds även till ett färgämne i muskelcellerna som kallas myoglobin Referensvärden. Referensvärdena för kreatinfosfokinas (CPK) são de 32 e 294 U / L för inhemska och 33 till 211 U / L för mulheres men det kan variera beroende på laboratoriet där det utförs eller testas. Vad jag ska tjän CPK-blodprovet begärs för att verifiera förekomsten av sjukdomar som involverar musklerna och hjärnan och är huvudsakligen begärd att utvärdera hjärtfunktionen, som begärs tillsammans med myoglobin och troponin. CPK- referensvärdet hos män är mellan 32 och 294 U / L och hos kvinnor mellan 33 och 211 U / L. Läs mer om CPK-tentamen En lätt medvetandepåverkad och förvirrad patient, allt ser bra ut till jag får en blodgas i handen med pH 7.1 och laktat på 15. Vad har jag missat, var ska jag börja

Myoglobin frisätts från den sönderfallande muskelvävnaden med myoglobinstegring i serum som följd, vilken kan orsaka allvarliga njurskador. Kompartmentsyndrom utvecklas ofta efter underbensfrakturer, även om frakturläget är bra efter märgspikningen Transferrin är ett glykoprotein som transporterar järn i blodet. Normalt binder transferrinmolekylen två järnjoner och är mättat med järn till cirka 30 %. I denna komplexa molekyl transporteras järn från tarmar och lever till kroppens organ som behöver järn för inkorporering i hemoglobin, myoglobin eller i olika enzymer

Video: Version: 1.7 Referensvärden angivna i provsvar via ..

Referensintervall för barn för vanliga klinisk-kemiska

Natrium behövs också för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror. Hur får vi i oss natrium? Den största källan till natrium är salt och andra typer av bordssalt och havssalt Nyheter om IBS och FODMAP-kostbehandling. Senaste forskning, behandling, tips och recept för att du ska hitta vägen till lugnare mage Milk and dairy productssuch as cheese and yoghurt, are good sources of protein, calcium and vitamins A and B Järn Järn behövs för bildning av hemoglobin och myoglobin som transporterar syre i blodet och i musklerna. Vitamin B12 finns bara i animaliska livsmedel och är man vegan så måste man komplettera med tillskott Datum 2013-01-28. Me Meddelande. Me ddelande 1/20 /20 /2013 /20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande from 130213. P-Troponin T. Högkänsligt P-Troponin T kommer att ersätta nuvarande P-Troponin I som biokemis

Referensvärden - Strålsäkerhetsmyndighete

Mitt Hb var då precis under referensvärdet men mitt ferritin låg lågt redan då Ser också att mitt Myoglobin värde ligger lågt.. Inser att allt troligen hänger ihop men förstår inte varför mina njurar inte undersöks, även om andra prover inte tyder på fel i njurarna Referensvärden för järnkoncentration i blodserum. ålder. Koncentration av järn i serum. μg / dL. μmol / l. nyfödda. 100-250. 17,90-44,75. Barn under 2 år. 40-100. 7,16-17,90. Den totala järnhalten i hemoglobinkompositionen är 3000 mg, myoglobin innehåller 125 mg järn, i levern - 700 mg. och referensvärdet kan skilja mellan laboratorier och mellan patienter ii) Lågt (och höga) S-Albumin påverkar anjongapet, varför detta bör korrigeras enligt formeln AG= Beräknat anjongap - (0,25 x (42 - [S-albumin /g/L])

Referensvärden. Toxikologi - analyssvar. - Narkosguide

myoglobin. Järnbristanemi kan försämra psykomotorisk utveckling och kognitiv prestation. RI: kvinnor 15 mg/dag, kvinnor som genomgått klimakteriet 6 mg/dag, män 9 mg/dag . 4.12.1 Vetenskapliga underlag . Effekterna av höga intag av järn kan vara allvarliga, särskilt för småbarn. Akut oral dos om 60 mg/k Myoglobin - 1-4 timmar - 18-36 timmar - Högkänslighet initialt - Skelettmuskelskada/Njursvikt Koronarangiografi Med PTCA kan man snabbt och enkelt diagnostisera och även behandla förträngningar i kranskärlen Dekodning av biokemisk analys av blod - detta är en jämförelse av resultaten erhållna med normala indikatorer. Analysformuläret innehåller en komplett lista över indikatorer som bestäms av det biokemiska laboratoriet och deras referensvärden. Biokemisk analys är föreskriven för diagnosen: Patologi gynekologiskt system överväg hjärtmarkörer (ofta visst läckage av troponin T), blodgruppering, bastest, CK, myoglobin; om patologiska koagulationsprover - kontrollera om flera ggr första dygnet och kontakta ev koagulationsjour om uttalade förändringar; Laktat. mått på generell perfusion, mäter anaerob cellmetabolis

Analysförteckningar Medicinsk ordbo

Senaste nytt i Kampanjen mot Läkemedelsverket, vilken Hypo2-föreningen och Sköldkörtelföreningen ligger bakom: Vi har begärt ut det referensmaterial och praktiska anvisningar (praxis) Läkemedelsverket har som de menar styrker de avslagsmotiveringar de använder ang licensärenden för NDT Inledning. Historiskt har akuta svåra infektioner varit vanliga och tillhört de dominerande dödsorsakerna i alla åldersgrupper. Genom allmänt förbättrade levnadsförhållanden i kombination med introduktionen av antibiotika och effektiva vacciner skedde under 1900-talet en dramatisk minskning av dödligheten i infektionssjukdomar. Trots dessa stora framsteg är infektioner fortfarande.

Study Urinanalys flashcards from Kristian Lundgaard Poulsen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Study 130 Klinisk kemi flashcards from Victoria L. on StudyBlue Man föreslår att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus ska vara . 170-270 individer. Motsvarande värde för björn föreslås vara 1 100-1 400 Referensvärden vid blodanalyser hos barn. Jag samarbetar med barnkliniken och avdelningen för klinisk kemi i projektet. Serumbanken är nu insamlad, Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes Rödöö P, Ridefelt P, Aldrimer M, Niklasson F, Gustafsson J, Hellberg Detta lager används för att producera andra sorter av proteiner, såsom myoglobin och vissa enzymer. Järnprovningstester Analyser som visar organismens järnstatus kan utföras för att bestämma mängden järn som cirkulerar i cirkulationssystemet, blodets förmåga att överföra detta ämne och mängden Fe som lagras i vävnader för organismens framtida behov Det finns tjugo altan med pool som bildar proteiner och av dessa är det åtta som kroppen inte kan tillverka själv — FenylalaninTryptofanIsoleucin funktion, Metionin kroppen, TreoninLeucinLysin och Valin. Dessa aminosyror kallas essentiella, då de är livsviktiga att få i sig via födan. För barn är även aminosyrorna Arginin och Histidin essentiella

 • Bicycle kortlek göteborg.
 • Räkna ut vattenburen golvvärme.
 • Dopaminagonister biverkningar.
 • Percy jackson more movies.
 • Rimmad oxbringa pris.
 • Citizen eco drive byta batteri.
 • Africa oil värde.
 • Jämviktsprogram viktväktarna.
 • Playrix township.
 • Bolibompa tid.
 • Frustrerad.
 • Metropolis restaurant, bar & lounge heidelberg.
 • Esbe shuntautomatik.
 • Vice president of the philippines 2017.
 • Långkjol fest.
 • Förvaringsbox papp.
 • Kallas bagare ibland.
 • Favicon for iphone.
 • Ketchup ursprung.
 • Lärarförbundet kontakt.
 • Google wifi test.
 • Sy quiltat överkast.
 • Lennart bergelin citat.
 • Askorbinsyra hår blandning.
 • Grosshändler wohnaccessoires holland.
 • Material svenska för invandrare.
 • Barnbio stockholm.
 • Hsb hamnen uppsala.
 • Svenska yle fi hälsa.
 • Kärcher hetvattentvätt kampanj.
 • Vill du bli min brudtärna.
 • The promise lyrics.
 • Extrablatt lippstadt.
 • Warszawa hotell centrum.
 • Grammisgalan 2017 vinnare.
 • Uv filter.
 • Vandrarhem bohuslän stf.
 • Naturvetenskap hemsida.
 • Free online courses with certificates.
 • Jävligt gott.
 • Luke bracey imdb.